...
ΝΕΕΣ ΘΗΚΕΣ SLIM SMILE POCKET ΑΤΥΠΩΤΕΣ

Παρουσιάζουμε τις νέες Θήκες Μαχαιροπίρουνων SLIM POCKET SMILE…

Εξελιγμένη επιτραπέζια κουλτούρα! Με την σειρά οικολογικών Θηκών Μαχ/νων SLIM POCKET SMILE σας παρουσιάζουμε ένα μοναδικό και μοντέρνο τρόπο στρωσίματος τραπεζιού. Η δυναμική των σχεδίων τους θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα γεύμα υψηλών προδιαγραφών.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.