ΚΟΥΤΙΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΚΟΥΤΙΑ KRAFT 2ΦΥΛΛΑ PLASTIC FREE

∆ΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΡΑΓΑΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΩΝ Υ∆ΡΑΤΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΗΘΩΣ ΛΑΣΠΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΜΥΛΟΥΧΑ ΦΑΓΗΤΑ

Ι∆ΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ, BURGERS, CLUB SANDWICH, ΚΡΕΠΕΣ, CALZONE, ONION RINGS ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΖΕΣΤΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΑ

ΤΑ ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΝΕΡΟΥ, ΧΩΡΙΣ ∆ΙΑΛΥΤΕΣ

Για µια ολοκληρωµένη οικολογική λύση, συνδυάζονται µε την οικογένεια αδιάβροχων κουτιών NATURAL KRAFT PLASTIC FREE

ΧΑΡΤΙ KRAFT 2ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ – ΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤA, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜA, ΒΙΟ∆ΙΑΣΠΩΜΕΝA, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 13432/2000.

ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΗ ΧΑΡΤΟΜΑΖΑ ΧΩΡΙΣΛ ΕΥΚΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚ 1935/2004

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΕΙΝΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕ ISO 22000:2005

ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΌ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΥΤΟΑΝΑΝΕΟΥΜΕΝΑ ∆ΑΣΗ