...
28ης Οκτωβρίου 30, Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33
210 4124640
info@paperq.gr
Untitled design (2)-min
PAPER Q
Κουτιά για Τρόφιμα Plastic Free Αδιάβροχα

ΚΟΥΤΙΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΚΟΥΤΙΑ KRAFT 2ΦΥΛΛΑ PLASTIC FREE

ΕΙ∆ΙΚΗ Α∆ΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
compact polykraft

ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ

Ι∆ΑΝΙΚΑ ΓΙΑ TAKE AWAY ΦΑΓΗΤΩΝ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ BURGERS

Για µια ολοκληρωµένη οικολογική λύση, συνδυάζονται µε την οικογένεια κουτιών KRAFT 2ΦΥΛΛΑ PLASTIC FREE

ΤΑ ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΝΕΡΟΥ, ΧΩΡΙΣ ∆ΙΑΛΥΤΕΣ

NATURAL KRAFT ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ Α∆ΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΨΗ RECYCLABLE BIODEGRADABLE COATING, ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΟΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΚΑΙ ΥΦΗ ΡΙΓΩΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ – ΣΤΕΓΑΝΟ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤA, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜA, ΒΙΟ∆ΙΑΣΠΩΜΕΝA, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 13432/2000..

ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΗ ΧΑΡΤΟΜΑΖΑ ΧΩΡΙΣ ΛΕΥΚΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚ 1935/2004

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΕΙΝΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕ ISO 22000:2005

ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΌ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΥΤΟΑΝΑΝΕΟΥΜΕΝΑ ∆ΑΣΗ

Κάντε Εγγραφή στο Newsletter μας!

Επικοινωνία

Ακολουθείστε μας

Design & Development by DIVISION X

 © 2022 PAPER Q

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.