...
28ης Οκτωβρίου 30, Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33
210 4124640
info@paperq.gr
airlaid
PAPER Q
Χαρτοπετσέτες

Χαρτοπετσέτες

Με σταθερά υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία σε σύγχρονα υλικά tissue και airlaid αλλά και πρωτοποριακές υπηρεσίες εκτύπωσης.

Κάντε Εγγραφή στο Newsletter μας!

Επικοινωνία

Ακολουθείστε μας

Design & Development by DIVISION X

 © 2022 PAPER Q

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.